Binnenstad van Harderwijk

De Binnenstad van Harderwijk

De binnenstad (‘binnen de wallen en de stadsmuur’) van Harderwijk, ook wel het centrum van Harderwijk genoemd, heeft een historische uitstraling met als hart de Markt. Voor bewoners is de binnenstad een aantrekkelijke leefomgeving en een geweldige plek om te wonen als je van vertier houdt. Harderwijk is een levendige, historische stad gelegen aan het water, met de Veluwe als achtertuin. Verspreid door de stad liggen diverse karakteristieke pleinen, (resten van) vestingwerken (grachten, singels, stadsmuren) en veel cultuurhistorische waardevolle panden die zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. De binnenstad met het nieuw gerealiseerde stadsstrand en de boulevard heeft veel te bieden op het vlak van winkelen en cultuur, en alle voorzieningen zijn binnen handbereik.

Binnenstad van Harderwijk

Ontstaan

Een van de grootste raadsels van Harderwijk (‘Herderewich’) is dat we buitengewoon weinig weten over het ontstaan van onze stad. Wat we wel weten, is dat door de gunstige ligging aan de Zuiderzee en de goede ligging ten opzichte van vaar- en landwegen Harderwijk is uitgegroeid tot een centrum van handel en scheepvaart, en dat vissers en de visserij van oudsher bij Harderwijk horen. Het stedelijk gebied van Harderwijk bestond tot en met de Tweede Wereldoorlog bijna uitsluitend uit het gebied ‘binnen de wallen en de stadsmuur’, de huidige binnenstad. Daarbuiten stonden betrekkelijk weinig woningen. Harderwijk kreeg in 1231 stadsrechten van de Graaf van Gelre en werd hiermee de eerste stad van de Veluwe. Sinds 1252 is Harderwijk een Hanzestad: de sporen van deze tijd zijn nog altijd zichtbaar in de oude binnenstad. De waarde van de Harderwijkse binnenstad is in 1970 bevestigd door het aanwijzen van de gehele binnenstad tot ‘beschermd dorps- en stadsgezicht’. De meeste Harderwijkers woonden tot de Tweede Wereldoorlog in de tegenwoordige binnenstad. De huizen in de Binnenstad zijn vaak ouder, maar de woonfunctie is nog altijd belangrijk.

Sinds 1252 is Harderwijk een Hanzestad: de sporen van deze tijd zijn nog altijd zichtbaar in de oude binnenstad.
Binnenstad van Harderwijk

Wonen in de Binnenstad

Als je een huis in de binnenstad koopt, dan zit je vlak bij het centrum, de boulevard, het uitgaansgebied en het stadsstrand. De historische binnenstad is dan ook een aantrekkelijke woonomgeving met veel monumenten waar het zeer plezierig wonen is. Nieuwbouw in de binnenstad komt voor, maar moet goed passen in het totaalbeeld van de historische binnenstad en mag het stadsbeeld niet verstoren. Het mag wel herkenbaar zijn als een latere toevoeging. Voor jongeren en starters is de binnenstad interessant gezien de relatief veel voorkomende (kleine) appartementen en woningen. De gemiddelde vraagprijs van woningen is boven gemiddeld vergeleken met Nederland.

De wijk telt op dit moment 2.310 inwoners (2021) en van alle woningen (circa 1.400) bestaat 43% uit koopwoningen. Een bovenwoning in de Binnenstad komt het meest voor (36%). Daarna komt een eengezinswoning met 32% het meest voor. Er wonen relatief weinig gezinnen met kinderen (20%) vergeleken met de rest van Nederland (36%).

Cijfers binnenstad Harderwijk

Onderwijs in de Binnenstad van Harderwijk

In de binnenstad van Harderwijk zijn vrijwel alle scholen verdwenen, met uitzondering van de christelijke basisschool De Rank. Op fietsafstand liggen nog meerdere basisscholen en ook kinderdagverblijven en gastouders zijn er meer dan voldoende in de buurt. Op fietsafstand zijn ook verschillende middelbare scholen te vinden en een locatie van Landstede (MBO) waar je vele richtingen op kunt.

Binnenstad van Harderwijk

Wijkvoorzieningen

De Harderwijker binnenstad vormt de ‘huiskamer’ van de stad, kent een goed en gevarieerd winkelaanbod en is grotendeels als voetgangerszone ingericht. Natuurlijk ontbreken de bekende winkelketens niet. Juist de mix met de kleinere zelfstandige ondernemers maakt Harderwijk een plezierige stad om te winkelen. Elke zaterdagochtend is er op het Kloosterplein een weekmarkt (warenmarkt) met ongeveer 30 kramen. Op de markt vindt u diverse producten, onder andere brood, groente/fruit, vis, bloemen/planten, kleding en schoenen.

Verspreid door de binnenstad ligt een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen, zoals de bibliotheek, het Stadsmuseum, de Catharinakapel, het Milieu-educatiecentrum en het centrum voor de kunsten “’t Klooster”, het stadhuis, de Nederlands Hervormde Kerk en de synagoge.

Rondom de binnenstad ligt de 'centrumring'. Hier sluiten diverse ontsluitingswegen op
aan. De Binnenstad is goed met het openbaar vervoer te bereiken.
walsteingroot2

Straatnamen

In Harderwijk stammen veel namen af van belangrijke gebouwen of personen die er gewoond hebben. Zo kende Harderwijk vier landpoorten waar straatnamen naar zijn vernoemd: de Luttekepoort, de Peelenpoort, de Grote Poort en de Smeepoort, en aan de zeekant de Hoge en de Lage Bruggepoort. Tevens zijn veel straten en pleinen genoemd naar het werk (‘gilde’) dat daar het meest uitgevoerd werd. De Blauwverversteeg, vernoemd naar middeleeuwse blauwververs (lakenververs), de Brouwerssteeg, vernoemd naar een brouwerij, en de Wolleweverstraat verwijst naar wevers die het Harderwijker laken produceerden.

Van der hoek

Klaar om samen met ons je (t)huis te vinden? Of heb je een andere vraag? Neem contact op.

Onze deskundige adviseurs staan klaar om met je mee te denken.

Neem contact op