De wijk Friesegracht in Harderwijk Van der Hoek makelaardij

De wijk Friesegracht in Harderwijk

Een van de mooiste plekjes in Harderwijk! Net buiten de stadsmuren van Harderwijk ligt een stadsgracht: de “Friesegracht”. Naar deze gracht is de wijk Friesegracht vernoemd. Door de ruime kavels, groene uitstraling en gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad.  De Friesegracht is een zeer gewilde woonwijk gelegen tussen de binnenstad en het station. Via het bruggetje over de Friesegracht loop je zo de binnenstad in. Dwars door de woonwijk loopt een parkstrook.

Friesegracht Harderwijk

Ontstaan woonwijk Friesegracht in Harderwijk

Friesegracht is grotendeels tot in de jaren ‘80 als tuinbouwgrond in gebruik gebleven. Tot op heden is het gebruik van dit gebied voor tuinbouwgrond nog steeds zichtbaar in de volkstuincomplexen. De stedelijke ontwikkelingsgeschiedenis vertoont grote gelijkenis met de wijk Stadsdennen. Aan het begin van de 20e eeuw bevonden zich rondom de binnenstad vele kwekerijen. Pas in de eerste helft van de 20e eeuw zijn hier de eerste grote gebouwen verrezen die niet meer in de binnenstad pasten. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn de gereformeerde kerk aan de Plantage, de voormalige schoolgebouwen langs de Stationslaan, en de eerste kantorenzone aan de Johanniterlaan. Geleidelijk aan raakte ook het gebied bebouwd; in eerste instantie met woningen langs de Frisialaan, en in de jaren ‘60 is met de woonbuurt rondom de Clarendallaan een aanvang gemaakt met het bouwen van hoofdzakelijk vrijstaande of tweekappers op royale kavels. Pas in de jaren ’80 zijn de woningen in het gebied tussen de Frisialaan en het Hogepad gebouwd. In de woonwijk bevinden zich twee beschermde rijksmonumenten, namelijk de Plantagekerk aan de Stationslaan 136 en “Huize Frisia” aan de Friesegracht 75. Daarnaast zijn er 20 gemeentelijke monumenten.

Een van de mooiste plekjes in Harderwijk!
De wijk Friesegracht in Harderwijk Van der Hoek makelaardij

Wonen in de Friesegracht

Het merendeel van de huizen is relatief jong en de meeste woningen zijn koopwoningen. Kenmerkend voor de woonwijk zijn de grillige stratenpatronen, het ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen de voor- en achterkant van de woningen en de twee bouwlagen met een kap. Door de ruime kavels, groene uitstraling en gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad is de Friesegracht een zeer gewilde woonbuurt met gevarieerde woningen (rijtjeswoningen, geschakelde woningen en tweekappers) waar langs de Frisialaan, de Hierdenseweg en de Hogeweg/Kampweg de bebouwingslinten nog duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

De wijk telt op dit moment 1.350 inwoners (2021). Van alle woningen bestaat circa 75% uit koopwoningen. Het meest voorkomende type woning is de eengezinswoning (56%), maar toch wonen er minder gezinnen met kinderen (31%) dan gemiddeld in de rest van Nederland (36%).

Naar alle cijfers over de Friesegracht

Scholen in de Friesegracht in Harderwijk

Aan de Houtkamp bevindt zich basisschool De Veste en de Stichting Welzijn Ouderen (SWO). Op fietsafstand liggen nog meerdere basisscholen en ook kinderdagverblijven en gastouders zijn er meer dan voldoende in de buurt. Op fietsafstand zijn ook verschillende middelbare scholen te vinden en een locatie van Landstede (MBO) waar je vele richtingen op kunt.

De wijk Friesegracht in Harderwijk Van der Hoek makelaardij

Wijkvoorzieningen

De woonwijk heeft een winkelcomplex wat wordt doorsneden door de Luttekepoortstraat en is een ‘uitloper’ van het winkelgebied van de binnenstad. Hier is tevens een supermarkt gevestigd. Ook hier zijn bewoners verder aangewezen op het centrumgebied en de voorzieningen van omliggende woonwijken.

De wijk Friesegracht heeft vooral een woonfunctie. Door de wijk verspreid komen diverse speelvoorzieningen voor. In het park Friesegracht liggen twee trapveldjes, waarvan één een kunstgrasveld is. Tevens zijn speelvoorzieningen voor kleine kinderen aanwezig. Langs de Stationslaan bevinden zich twee kerken, die ook nog als zodanig in gebruik zijn.

De woonwijk is goed bereikbaar per fiets en via de ontsluitingswegen De Stationslaan en de Selhorstweg. Langs de randen van de wijk Friesegracht zijn bushaltes aanwezig en rijden diverse stads- en streeklijnen
Friesegracht

Straatnamen

De Friesegracht en de nabijgelegen Frisialaan, net buiten de stadsmuur van Harderwijk, zijn vernoemd naar burgemeester Jan Bavius de Vries (1717-1798). De schatrijke Harderwijkse familie De Vries heeft een belangrijke rol gespeeld in de verbinding tussen het stadsbestuur en de militair-koloniale elite. Verder zijn de Stationslaan, Frisialaan, Elleboogsteeg, Knijptang, Luttekepoortstraat en Tuinstraat van oorsprong Middeleeuws.

Van der hoek

Klaar om samen met ons je (t)huis te vinden? Of heb je een andere vraag? Neem contact op.

Onze deskundige adviseurs staan klaar om met je mee te denken.

Neem contact op